فال حافظ

فال حافظ

بيا که قصر امل سخت سست بنيادست
غلام همت آنم که زير چرخ کبود
چه گويمت که به ميخانه دوش مست و خراب
که اي بلندنظر شاهباز سدره نشين
تو را ز کنگره عرش مي زنند صفير
نصيحتي کنمت ياد گير و در عمل آر
غم جهان مخور و پند من مبر از ياد
رضا به داده بده وز جبين گره بگشاي
مجو درستي عهد از جهان سست نهاد
نشان عهد و وفا نيست در تبسم گل
حسد چه مي بري اي سست نظم بر حافظ
بيار باده که بنياد عمر بر بادست
ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزادست
سروش عالم غيبم چه مژده ها دادست
نشيمن تو نه اين کنج محنت آبادست
ندانمت که در اين دامگه چه افتادست
که اين حديث ز پير طريقتم يادست
که اين لطيفه عشقم ز ره روي يادست
که بر من و تو در اختيار نگشادست
که اين عجوز عروس هزاردامادست
بنال بلبل بي دل که جاي فريادست
قبول خاطر و لطف سخن خدادادست

تعبیر فال : آرزوهای دست نیافتنی و دور و دراز تو را دچار دردسر خواهد کرد. انسانی آزاد و رها باش و خود را از قید تعلقات دنیوی رها کن زیرا نعمت و شادی دنیا زودگذر است و همیشگی نیست. در زندگی میانه رو و قانع باش تا از آن لذت ببری.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای pollfa.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:pollfa.ir