فال حافظ

فال حافظ

ياد باد آن که ز ما وقت سفر ياد نکرد
آن جوان بخت که مي زد رقم خير و قبول
کاغذين جامه به خوناب بشويم که فلک
دل به اميد صدايي که مگر در تو رسد
سايه تا بازگرفتي ز چمن مرغ سحر
شايد ار پيک صبا از تو بياموزد کار
کلک مشاطه صنعش نکشد نقش مراد
مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق
غزليات عراقيست سرود حافظ
به وداعي دل غمديده ما شاد نکرد
بنده پير ندانم ز چه آزاد نکرد
رهنمونيم به پاي علم داد نکرد
ناله ها کرد در اين کوه که فرهاد نکرد
آشيان در شکن طره شمشاد نکرد
زان که چالاکتر از اين حرکت باد نکرد
هر که اقرار بدين حسن خداداد نکرد
که بدين راه بشد يار و ز ما ياد نکرد
که شنيد اين ره دلسوز که فرياد نکرد

تعبیر فال : احساس می کنی از هدف و مقصود خود دور شده ای و یا عزیزی نسبت به تو کم توجهی می کند. انتظار و امیدواری، مقصود تو را حاصل می کند. نگرانی را از خود دور کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای pollfa.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:pollfa.ir