خبرها

اخبار

خبرها

 کنار گذاشت کارگردان رنج‌ها
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کارگردان «پسرکشی»، رنج‌ها و گلایه‌هایش را کنار گذاشت و آمد