خبرها

اخبار

خبرها

 نظام fatf ابزار قالیباف:
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • قالیباف: fatf ابزار جدید نظام سلطه است