خبرها

اخبار

خبرها

 نظام ابزار fatf قالیباف:
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • قالیباف: fatf ابزار جدید نظام سلطه است