خبرها

اخبار

خبرها

 دیدار شمالی ندارد با
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ترامپ فعلا قصد دیدار با رهبر کره شمالی را ندارد