خبرها

اخبار

خبرها

 انصراف دچار کالدرون می‌شد/
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • داداش‌زاده: کالدرون می‌ماند پرسپولیس دچار مشکل می‌شد/ انصراف از آسیا برای فوتبالمان خوب است